Over ons


Welkom op de website van Huurders in Pekela (HiP). Op deze site laten we u graag zien wie we zijn en wat we doen.

Stichting ‘Huurders in Pekela’ behartigt de belangen van inwoners van Pekela die een woning huren van woningcorporatie  Acantus. Onze stichtingsstatuten zijn notarieel vastgelegd (op verzoek op te vragen) en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder KvK nummer 72095741.
Huurders in Pekela is een volwaardige gesprekspartner met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Onder “Prestatieafspraken’ vind u daarover meer informatie.
De rol van een huurdersorganisatie is vastgelegd in de ‘wet op het overleg huurders verhuurder’. Daarin staan onder andere onze rechten richting de verhuurder, zoals: informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.
Naast het lokale overleg, praten we met de verhuurder over beleidsmatige zaken, zoals huurprijzen, toewijzing etc.. Dit doen we samen met collega bestuurders uit Oldambt, Westerwolde, Veendam en Delfzijl.
We zijn aangesloten bij de Woonbond. De Woonbond is ook landelijk gesprekspartner over zaken als huurprijzen, leefbaarheid en woningtoewijzing. Tevens versterkt de Woonbond de positie van de huurdersorganisaties.
Onder het motto ‘samen staan we sterk’ zijn wij gebaat bij een zo breed mogelijke betrokkenheid van huurders. Daarom zijn we continue op zoek naar vrijwilligers, om u zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.