Actueel

De resultaten van de enquête onder huurders van Acantus in de gemeente Pekela, zijn bekend.
149 Mensen hebben de enquête ingevuld. Hierdoor is een goed beeld ontstaan waar Huurders in Pekela mee aan de slag kan. Via onderstaande link kunt u de resultaten bekijken.

Rapportage huurdersraadpleging Huurders in Pekela


Starthandeling bouw 8 nieuwe woningen aan de Meidoornlaan


In de gemeente Pekela hebben al een aantal gezinnen gebruik gemaakt van de Voorzieningenwijzer.
HiP zal richting gemeente en Acantus het belang van deze voorziening blijven benadrukken. Er wordt nog steeds gesproken over een pilot, maar er  is voldoende draagvlak om dit uit te bouwen. Echter richt men zich voorlopig eerst op andere gemeenten.

Voorzieningenwijzer nu in Veendam.