Actueel

Wij zoeken enkele bestuursleden die ons team willen versterken.
Heeft u interesse in het huurderswerk en volkshuisvesting? Bent u enkele uren per week beschikbaar?
Bent u huurder van Acantus in de gemeente Pekela, en wilt u een rol spelen in het lokale woonbeleid?
Graag willen we dan met u in gesprek.

Wat bieden we:
– een uitdagende functie waarin men zichzelf kan ontplooien
– een vrijwilligersvergoeding (binnen de fiscale grenzen)
– reiskostenvergoeding
– mogelijkheid tot scholing
– verzekerd via de VNG vrijwilligerspolis
– tijd en inzet in overleg

Als u geïnteresseerd bent, stuur ons dan een mail (info@huurdersinpekela.nl, of via het contactformulier). Ook via onze Facebookpagina kunt u een bericht sturen. Graag zien we uw reactie tegemoet.


Geen huurverhoging in 2021!

Dit jaar worden de huren bevroren in de sociale sector.
De woningcorporaties worden gecompenseerd door het verlagen van de verhuurdersheffing.
De geplande investeringen in sloop / nieuwbouw en verduurzaming komt zo niet in het gedrang.


De nieuwe inkomens- en huurgrenzen voor huurtoeslag in 2021 zijn bekend.
Klik hier voor de bedragen.

Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te kijken of en op hoeveel huur- en zorgtoeslag u recht heeft. Klik hier voor een berekening.


Aangezien er de komende jaren door Acantus nogal wat nieuwe woningen worden gebouwd, krijgen wij regelmatig vragen over de toewijzing. Het is van belang dat u zich inschrijft als woningzoekende om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een appartement op de voormalige Action locatie of aan de Raadhuislaan. Inschijven kan op de website van Acantus via deze link.

             


Acantus gaat 24 duurzame en betaalbare appartementen (3 laags) bouwen op de voormalige Actionlocatie in Oude Pekela. Als alle procedures zonder problemen zijn doorlopen, kan medio 2021 worden begonnen met de bouw. Naar verwachting zullen in de loop van 2022 de woningen worden opgeleverd. Ook staan 12 nieuwe appartementen op het programma aan de Raadhuislaan.
Wij houden u via de website en social media op de hoogte van de vorderingen.

Parkzijde Burgemeester Borgesiuslaan.
Zijaanzicht vanaf de parkeerplaatsen.
Zijde langs het Pekelder diep aan de Feiko Clockstraat.

Acantus, gemeente Pekela en HiP hebben nieuwe prestatieafspraken vastgesteld voor 2021.
Hierin staan o.a. afspraken over sloop, nieuwbouw, verduurzaming, woningtoewijzing, betaalbaarheid en leefbaarheid. Klik hier om de afspraken in te zien.


Huurders in Pekela krijgt regelmatig vragen van senioren over het aanbod van appartementen voor deze doelgroep  in Oude Pekela.
Klik hier voor het overzicht met aanbieders, locaties en contactmogelijkheden.


Er is vaak onduidelijkheid over wie wat moet doen qua onderhoud en reparatie.
Hier een overzicht waar de huurder of verhuurder voor staat:  wie-doet-wat