Over ons

Stichting ‘Huurders in Pekela’ behartigt de belangen van mensen die een woning huren van Acantus in de gemeente Pekela. Huurders in Pekela is een volwaardige gesprekspartner met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Thema’s die aan de orde komen zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.
Inmiddels zijn deze ‘prestatieafspraken’ voor 2023, met een doorkijk naar de jaren ’24 en ’25 getekend.
De kaders voor deze afspraken zijn vastgesteld in het Regionaal Ambitiekader.

Prestatieafspraken zijn gebaseerd op de Woonvisie van de gemeente Pekela. Acantus reageert daarop met het zogenaamde ‘Bod’, waarin staat wat hun plannen zijn in Pekela. Samen met deze partners overleggen we maandelijks om deze plannen vorm te geven, waarbij de uitgangspunten zijn dat de huurders kunnen beschikken over een goede, betaalbare en duurzame woning en een goed leefklimaat in de wijk.

Vooral door de ontwikkelingen van de laatste tijd (corona, oorlog in Oekraine) staat de betaalbaarheid flink onder druk (hoge energieprijzen, hoge inflatie), met als gevolg fikse energiearmoede. Pekela staat helaas bovenaan op de lijst van gemeenten met de grootste energiearmoede.
De woningen worden nu in versneld tempo verduurzaamd, mede door afschaffing van de verhuurdersheffing en invoering van de Nationale Prestatieafspraken. Helaas gaat dit enkele jaren duren, zodat niet alle huurders meteen kunnen profiteren van lagere woonlasten. Overheidsmaatregelen zullen vooral de minima compenseren en in 2023 is een prijsplafond ingesteld voor energieprijzen.

Tevens zien we graag dat innovatieve ontwikkelingen, zoals gebruik van hennep of hout, geintegreerd worden in de woningbouw. In Oude Pekela zullen op termijn ‘hennepwoningen’ worden gebouwd aan de Schoolstraat, met een mix van huur- en koopwoningen. Ook wordt van hogerhand gestimuleerd om onderzoek te doen naar flexwoningen.

U kunt ten allen tijde contact zoeken met het bestuur, voor informatie of advies, maar ook met ideeën die we mee kunnen nemen in ons werk.
We zijn ook altijd op zoek naar actieve huurders, die ons team willen versterken. Graag komen we daarover met u in gesprek. U heeft dan invloed op het lokale en regionale woonbeleid. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en er is mogelijkheid tot scholing.