Lopende zaken


Hier een overzicht van actuele projecten


Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor de bouw van twee appartementen complexen.
Op de voormalige Action locatie (tussen de Feiko Clockstraat en de Borgesiuslaan) komen 24 appartementen, aan de Raadhuislaan verschijnen 12 appartementen. Start bouw: mei 2024, oplevering: medio 2025.
Hier een impressie van de complexen:

  Feiko Clockstraat / Borgesiuslaan

  Raadhuislaan

Via onze Facebook pagina en de website houden we u op de hoogte van het bouwproces.


De 27 woningen aan de Rozenhof zullen in 2025 worden gesloopt. Als de huidige bewoners de definitieve sloopaanzegging hebben ontvangen, zal het Sociaal Statuut in werking treden, en gaat een termijn in van 1 jaar waarin men een andere / tijdelijke woning kan zoeken. De woningen aan de Schaepmanlaan zijn inmiddels gesloopt.
Er verschijnen 30 nieuwe, duurzame woningen, waarvan 26 aan de Rozenhof en 4 aan de Schaepmanlaan.
We u op de hoogte van de ontwikkelingen van dit project.

  Huidige situatie Rozenhof


Aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela worden 20 nieuwe (grondgebonden) woningen gebouwd. Start van de bouw: medio 2024, oplevering: medio 2025.


In ‘Plan Zuid’ Oude Pekela zijn momenteel de werkzaamheden in volle gang om 90 woningen te verduurzamen en indien nodig te renoveren.


Acantus en de 5 huurdersorganisaties en hebben overeenstemming bereikt over een nieuw Sociaal Statuut. De huidige versie dateert uit 2015 en is nodig aan een update toe. In het Sociaal Statuut staan afspraken over rechten en plichten van huurders bij bijvoorbeeld renovatie, sloop en nieuwbouw.
Deze maand zullen de handtekeningen worden gezet en gaat het nieuwe Statuut meteen in. Deze zal hier dan worden gepubliceerd.


Woningcorporaties en huurdersorganisaties uit de provincie Groningen zijn in gesprek om tot een gezamenlijk systeem van toewijzing van huurwoningen te komen. De corporaties hanteren verschillende systemen; het is de intentie dat men zich eenmalig hoeft in te schrijven en kan reageren op alle beschikbare huurwoningen van de 6 corporaties in de provincie. Nog onduidelijk is of en wanneer deze plannen kunnen worden afgerond..