Lopende zaken


Hier een overzicht van actuele projectenPer 21 september j.l. is de Buurtwoning verhuisd van Oude naar Nieuwe Pekela. De woning aan de Willem de Zwijgerlaan sluit haar deuren, aan de Berkenlaan 21 te Nieuwe Pekela is inmiddels vervolg gegeven aan dit initiatief.
Actuele informatie vind u op de Facebook pagina van de Buurtwoning < Klik hier >.

 

 


Inmiddels zijn 4 woningen aan de Schaepmanlaan gesloopt.
Nieuwbouw op deze plek is gekoppeld aan de nieuwbouwplannen aan de Rozenhof. Het zal dus nog even duren voor deze leegte weer is opgevuld.

HiP is met Acantus, gemeente en de bewonerscommissie Rozenhof in gesprek om deze plannen vorm te geven.

 

 


De resultaten van de onlangs gehouden enquete zijn beschikbaar.

Hier vind u de presentatie: Resultaten enquete HiP

 


Acantus is voornemens om de woningen aan de Rozenhof te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het betreft 30 woningen, waarvan 26 in de Rozenhof en 4 in de Schaepmanlaan.
Het adviestraject waarbij HiP betrokken is, loopt nog. Er is een bewonerscommissie opgericht, bestaande uit enkele bewoners uit de Rozenhof, die in dit traject samen optrekt met HiP. Inmiddels is een concept plan gepresenteerd, waarover we met Acantus en gemeente in gesprek zijn, om zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen.


Momenteel zijn de huurdersorganisaties en Acantus in gesprek over een nieuw Sociaal Statuut. De huidige versie dateert uit 2015 en is nodig aan een update toe. In het Sociaal Statuut staan afspaken over rechten en plichten van huurders bij bijvoorbeeld renovatie, sloop en nieuwbouw. We verwachten komende zomer tot een akkoord te komen.
Via deze website houden we u op de hoogte van de vorderingen.

 


Woningcorporaties en huurdersorganisaties uit de provincie Groningen zijn in gesprek om tot een gezamenlijk systeem van toewijzing van huurwoningen te komen. De corporaties hanteren verschillende systemen; het is de intentie dat men zich eenmalig hoeft in te schrijven en kan reageren op alle beschikbare huurwoningen van de 6 corporaties in de provincie. De streefdatum hiervoor is 1 januari 2024.

 

 


Op 14 december tekenden Acantus, Huurders in Pekela en Glasvezel Pekela BV  voor aanleg van een glasvezelaansluiting voor alle (circa 1200) Acantus woningen in Pekela.
Glasvezel Pekela gaat het netwerk aanleggen. Aansluiting op het netwerk is gratis, bij oplevering is er keus uit diverse providers. Meer informatie vind u op de website van Glasvezel Pekela.