Over ons

Stichting ‘Huurders in Pekela’ behartigt de belangen van mensen die een woning huren van Acantus in de gemeente Pekela.

Samen met u zetten we ons in voor goede, duurzame en betaalbare woningen en een goed woon- en leefklimaat. U, als bewoner, heeft hierin een belangrijke rol. U weet wat er speelt in de woonomgeving, en wat de wensen en behoeften zijn.
Huurders in Pekela is een volwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met de gemeente Pekela en woningcorporatie Acantus over het lokale woonbeleid. Aan de orde komen onderwerpen als onderhoud, sloop, nieuwbouw, duurzaamheid en wijkbeheer. Daarnaast is HiP ook aangesloten bij de Huurderskoepel Acantus (HKA) en de Woonbond. De huurderskoepel heeft adviesrecht op beleidsmatige zaken als huurprijzen, woningtoewijzing en duurzaamheidsbeleid.


Pekela bestaat uit de kernen Oude Pekela en Nieuwe Pekela. De gemeente heeft ruim 12.000 inwoners. Acantus verhuurt in Pekela circa 1300 woningen. De woonvisie van de gemeente voor de komende jaren heeft als uitgangspunt dat het veenkoloniale karakter behouden moet blijven. En dat het in Pekela prettig en veilig wonen is, met een goed aanbod van voorzieningen.


De woningvoorraad moet voldoen aan de vraag, type huishouden en leeftijd van de bewoners. De huidige voorraad woningen heeft een kwaliteitsupdate nodig. De komende jaren worden woningen gerenoveerd en eventueel ververst. Ook verduurzaming zal hierin een grote rol spelen.
Huurders in Pekela is nauw betrokken bij de afspraken en naleving van de plannen.


Wij staan ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 72095741