Bestuur


samenstelling van het huidige bestuur        


Het huidige bestuur bestaat uit 2 personen, Egge Bloem (voorzitter, wnd secretaris en Karin Kuiper (penningmeester).
Wij willen graag doorgroeien naar een bestuur van 5 personen.
Dan kunnen we u als huurder zo optimaal mogelijk bedienen. We zijn dan wel afhankelijk van uw steun en deelname.
Graag komen we met u in gesprek als u geinteresseerd bent om een actieve rol te vervullen.
Wat doet het bestuur:
Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Wij vergaderen maandelijks in De Binding in Oude Pekela. Tevens is er frequent overleg met Acantus, gemeente en andere huurdersorganisaties in de regio.
Naast het overleg houden we ook maandelijks een wijkschouw, geven voorlichting over bijvoorbeeld energiebesparing, en  we organiseren informatie / thema avonden.
Regelmatig worden we benaderd door huurders die een klacht hebben over de corporatie over zaken als slecht of achterstallig onderhoud. Die klachten kunnen wij zelf niet verhelpen, maar gaan dan wel met Acantus in gesprek, en zoeken gezamenlijk naar een oplossing en tevens kijken hoe we deze klachten in de toekomst kunnen voorkomen.

Naast bestuurders zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen deelnemen aan een werkgroep of klankbordgroep.
Onze bestuursleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, reiskosten, en mogelijkheid tot scholing. Mensen met een uitkering zijn van harte welkom, we zorgen dat vergoedingen binnen de fiscale grenzen blijven.
Via het contactformulier of Facebook kunt u contact met ons opnemen.