Prestatieafspraken


alles over prestatieafspraken


De prestatieafspraken in Pekela zijn gebaseerd op de Woonvisie van de gemeente. Acantus reageert daarop met het zogenaamde ‘Bod’, waarin staat wat hun plannen zijn in Pekela. Samen met deze partners overleggen we maandelijks om deze plannen vorm te geven, waarbij de uitgangspunten zijn dat de huurders kunnen beschikken over een goede, betaalbare en duurzame woning en een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Thema’s die aan de orde komen zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.
De prestatieafspraken voor 2023, met een doorkijk naar de jaren ’24 en ’25, zijn in december 2022 getekend (bijlage 1).
De kaders voor deze afspraken zijn vastgesteld in het Regionaal Ambitiekader. Het RAK wordt gevormd door de diverse gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit de regio (bijlage 2).
Momenteel ligt het definitief concept voor 2024 klaar ter goedkeuring door betrokken partijen. De verwachting is dat binnenkort de handtekeningen hiervoor worden gezet. Op deze website zal t.z.t. de actuele versie  worden gepubliceerd.
Tevens is er een (voorlopige) projectplanning voor de komende jaren, waarin staat wat er wordt gesloopt, gebouwd, gerenoveerd en verduurzaamd.
Externe factoren, zoals de oorlog in de Oekraine, zorgen voor flink wat druk op de betaalbaarheid. De gemeenten in onze regio staan bovenaan de lijst met hoogste energiearmoede. Snel verduurzamen is derhalve een must, echter zal dat enkele jaren gaan duren om deze inhaalslag te maken.
De overheid heeft, samen met de Woonbond, Aedes en VNG, Nationale Prestatieafspraken vastgesteld (bijlage 3). Deze afspraken zijn gemaakt omdat de verhuurdersheffing per 1 januari j.l. is afgeschaft. Het vrijgekomen geld, circa 1,7 miljard euro, wordt volgens de naionale afspraken weer geinvesteerd in het bouwen en verduurzamen van woningen. Ook is de huurstijging niet langer gekoppeld aan de inflatie, maar aan de gemiddelde loonstijging. De laagste inkomens kunnen in aanmerking komen voor huurverlaging.


Bijlagen:

1 – Prestatieafspraken Pekela

2 – Regionaal Ambitiekader (RAK)

3 – Nationale Prestatieafspraken