Prestatieafspraken


alles over prestatieafspraken


De prestatieafspraken in Pekela zijn gebaseerd op de Woonvisie van de gemeente. Acantus reageert daarop met het zogenaamde ‘Bod’, waarin staat wat hun plannen zijn in Pekela. Samen met deze partners overleggen we maandelijks om deze plannen vorm te geven, waarbij de uitgangspunten zijn dat de huurders kunnen beschikken over een goede, betaalbare en duurzame woning en een goed woon- en leefklimaat in de wijk.
Thema’s die aan de orde komen zijn: beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.
De prestatieafspraken voor 2024 zijn inmiddels getekend (bijlage 1).
De kaders voor deze afspraken zijn vastgesteld in het Regionaal Ambitiekader. Het RAK wordt gevormd door de diverse gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit de regio (bijlage 2). Momenteel worden de regionale afspraken voorzien van een update.

Externe factoren, zoals de oorlog in de Oekraïne, zorgen voor flink wat druk op de betaalbaarheid. De gemeenten in onze regio staan bovenaan de lijst met hoogste energiearmoede. Snel verduurzamen is derhalve een must, echter zal dat enkele jaren gaan duren om deze inhaalslag te maken.
De overheid heeft, samen met de Woonbond, Aedes en VNG, Nationale Prestatieafspraken vastgesteld (bijlage 3). Deze afspraken zijn gemaakt omdat de verhuurdersheffing is afgeschaft. Het vrijgekomen geld, circa 1,7 miljard euro, wordt volgens de nationale afspraken weer geïnvesteerd in het bouwen en verduurzamen van woningen. Ook is de huurstijging niet langer gekoppeld aan de inflatie, maar aan de gemiddelde loonstijging.


Bijlagen:

1 – Prestatieafspraken Pekela 2024

2 – Regionaal Ambitiekader (RAK)

3 – Nationale Prestatieafspraken